Poduka frulice – za djecu svih uzrasta i odrasle

Poduka frulice:

  • individualna (jedan polaznik)
  • poluindividualna (dva polaznika)
Dinamika: 1×30 min tjedno
Ukupna satnica: 32-34
Cijena:
individualno: 1.800,00 kn plativo u ratama (9×200,00 kn)
poluindividualno: 990,00 kn plativo u ratama (9×110,00 kn)

 

 

Kontakt: 

mob: +385 (0)91 560 88 77
obrazac za kontakt:  Pošalji upit