Ljetni boravak

Ljetni boravak

LJETNI BORAVAK U želji da zaposlenim roditeljima djece mlađih osnovnoškolaca pružimo mjesto na koje će moći dovoditi djecu dok su oni na poslu, u centru Kreativa organiziramo ljetni boravak za djecu od 1. -4. razreda osnovne škole za vrijeme trajanja ljetnih