POČETNI TALIJANSKI, ŠPANJOLSKI i FRANCUSKI ZA DJECU OD 8-12 GODINA I 12-15 GODINA

Naglasak je na oslobađanju djece u jezičnom izražavanju te na poticanju motivacije za učenjem.

Cilj je omogućiti djeci što više situacija u kojima će slušati komunikaciju na stranom jeziku te stvoriti što više prilika u kojima se od djeteta zahtijeva uspostavljanje komunikacije na

stranom jeziku, bez prisile.

U nastavi se koriste međunarodno priznati udžbenici poznatih izdavača odgovarajućeg stupnja, ali i dodatni materijali koji olakšavaju svladavanje jezika,
a samu nastavu čine zanimljivijom i dinamičnijom.

U cijene nisu uključeni udžbenici. Uključen je dodatni materijal, završno testiranje i potvrda o završenom stupnju u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

CIJENA: 2.200,00 kn (ili u ratama 8×275 kn)
DINAMIKA: 1X90 min tjedno
TRAJANJE: 22.10.2018.-15.6.2019.

TERMINI

ŠPANJOLSKI 8-12 : pon 18.00-19.30
ŠPANJOLSKI 12-15: pon 19.30-21.00

TALIJANSKI 8-12 : uto 18.00-19.30
TALIJANSKI 12-15: uto 19.30-21.00

FRANCUSKI 8-12: sri 18.00-19.30
FRANCUSKI 12-15: sri 19.30-21.00