Kao članica Zajednice za strane jezike pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Kreativa svoj nastavni program temelji na europskim standardima, tj. dokumentu Vijeća Europe – Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

 

Što je Zajednički europski referentni okvir za jezike?

 

Zajednički europski referentni okvir za jezike – ZEROJ (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF), prvi put je objavljen 2001. Sadrži smjernice koje je Vijeće Europe izradilo zajedno s ustanovama ALTE (Udruga jezičnih ispitnih centara u Europi) i EAQU- ALS (Europska udruga za kvalitetne jezične usluge). Glavni cilj je bio na objektivan način opisati znanje učenika stranih jezika diljem Europe te održavanje visokih kriterija poučavanja stranih jezika. Jedan je od temeljnih dokumenata Europska jezična mapa koja se sastoji od tri dijela: Jezične putovnice, Jezične biografije i Dosjea.

Na hrvatskom CEFRL je objavljen 2005. kao ‘Zajednički europski referentni okvir za jezike — učenje, poučavanje i vrednovanje’ (Zagreb,Školska knjiga). Skraćeno se naziva različito: Zajednički referentni okvir, Zajednički europski okvir, Europski referentni okvir, Referentni okvir ili referentni okvir, samo Okvir, a hrvatskom kraticom ZEROJ.

Izvor: Wikipedia

 

Koje su razine znanja prema CEF-u?

Europska jezična mapa vrijedi za sve jezike, a razine znanja (stupnjevi) definirane su kao A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Svaka razina podrazumijeva nekoliko semestara (modula) učenja.
A1 (Pripremni stupanj) – 2 modula (1. i 2. modul)

A2 (Temeljni stupanj) – 2 modula (3. i 4. modul)

B1 (Prijelazni stupanj) – 4 modula (5.-8. modul)

B2 (Samostalni stupanj) – 2 modula (9. i 10. modul)

C1 (Napredni stupanj) – 4 modula (11.-14. modul)

C2 (Vrsni stupanj) – 2 modula (15. i 16. modul).

 

Dakle, svaki stupanj (A1 – C2) sastoji se od dva ili četiri modula, ovisno o njegovoj složenosti (svi se stupnjevi sastoje od dva modula, samo se stupnjevi B1 i C1 sastoje se od četiri modula). Po završetku međumodula (modula A1.1., A2.1., B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, C1.1.,C1.2, C1.3 i C2.1) provodi se završno testiranje i polaznik dobiva Potvrdu o uspješno završenom modulu.

Po završetku modula A1.2, A2.2, B1.4, B2.2, C1.4 i C2.2. provodi se završni ispit i polaznik dobiva Svjedodžbu o znanju stranog jezika.

Potvrde i svjedožbe usklađene su sa Zajedničkim europskim referentnim okvirnom za jezike.

Svoja jezična znanja možete upisati i u Europass životopis i Jezičnu putovnicu.

 

Tablica za samoprocjenu

Zajednički europski referentni okvir za jezike

 

RAZUMIJEVANJE
SLUŠANJE ČITANJE
A1 Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu ako sugovornik govori polako i razgovjetno. Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na obavijestimapostavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.
A2 Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja  od neposrednog osobnog interesa  (npr. osnovne osobne i obiteljske informacije,  informacije vezane za kupovanje, neposredni okoliš, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih objava. Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.
B1 Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno sporo i razgovjetno. Mogu razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.
B2 Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova  na standardnom jeziku. Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određene stavove ili izražava određena stajališta. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.
C1 Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze nisu jasno izražene, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove. Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.
C2 Nemam poteškoća u razumijevanju bilo kojevarijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku. Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.

 

 

GOVOR
  GOVORNA INTERAKCIJA GOVORNA PRODUKCIJA
A1 Mogu voditi jednostavnu konverzaciju pod uvjetom da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice, te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe. Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem
A2 Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim društvenim razmjenama premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju. Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, uvjete svog života, svoje školovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.
B1 Mogu se nositi s većinom situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se dotični jezik govori. Mogu se bez pripreme uključiti u konverzaciju na teme koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje). Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma, te opisati svoje reakcije.
B2 Mogu komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove. Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim za područje mog interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i  nedostatke raznih pristupa.
C1 Mogu se tečno i neusiljeno izražavati bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja, te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika. Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.
C2 Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izričaja zaobići prepreku toliko spretno da to sugovornici jedva i primijete. Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne točke.

 

 

 

PISANJE
A1 Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti obrasce osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelski prijavni obrazac.
A2 Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. komu na čemu zahvaliti.
B1 Mogu napisati jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa.Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.
B2 Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja svog interesa. Mogu napisati esej ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta.Mogu napisati pismo u kojem jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.
C1 Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom, te razvijati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojem je to namijenjeno.
C2 Mogu napisati jasan, tečan tekst adekvatnim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne točke. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.