ENGLESKI JEZIK

U školi stranih jezika Kreativa moguće je pohađati pripremne tečajeve za polaganje međunarodno priznatih ESOL ispita znanja općeg (General English Certificates) – KET, PET, FCE, CAE, CPE i  poslovnog engleskog (Business English Certificates-BEC)BEC PRELIMINARY, BEC VANTAGE i BEC HIGHER, engleskog jezika pravne i financijske struke (ILEC i ICFE) te IELTS ispita za rad, studij, srednjoškolsko obrazvanje ili vizu.

ESOL – English for Speakers of Other Languages je ogranak uglednog sveučilišta University of Cambridge koji već više od 100 godina provodi testiranja znanja engleskog jezika kandidata kojima engleski nije materinski jezik. Ispiti su podijeljeni prema dobnim skupinama i razinama poznavanja engleskog jezika. Certifikati koje kandidati dobiju nakon položenih ispita međunarodno su priznati, zahtijevaju ih mnogobrojne međunarodne obrazovne ustanove te privatne i državne tvrtke kao dokaz o znanju engleskog jezika.

Testiraju se jezične vještine potrebne u svakodnevnim situacijama: čitanje, slušanje, pisanje i govor.

Svaki ispit odgovara jednoj od razina znanja na europskoj referentnoj tablici razina znanja jezika (Common European Framework of Reference), više pogledajte ovdje.

Ispitne datume u organizaciji British Councila za 2016. g. pogledajte ovdje.

U Zagrebu testiranja provodi British Council, a u Kreativi organiziramo pripremne tečajeve za sljedeće ESOL ispite:

I. Opći engleski jezik (General English Certificates)

1. Key English Test (KET), ispit je općeg engleskog jezika najniže razine u nizu Cambridge English ispita. Uspješno položen ispit dokazuje da kandidat na jednostavnom engleskom jeziku može komunicirati u svakodnevnim situacijama.

Razina ispita: temeljna = A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike

Trebali biste polagati KET ispit ako ste učili ili vježbali engleski oko 250 sati te možete govoriti, pisati i razumjeti jednostavan engleski jezik. Ovaj je ispit prvi korak u izgradnji jezičnih vještina za rad i učenje u budućnosti. Kako biste položili ispit trebali biste moći:

 • postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima
 • razumjeti priopćenja i upute kada sugovornici govore polagano i jasno
 • reći sugovornicima što mislite o nečemu što ste pročitali ili čuli.

2. Preliminary English Test (PET),PET kvalifikacija dokazuje da možete komunicirati na engleskom jeziku u praktičnim, svakodnevnim situacijama i predstavlja dobar temelj za učenje za stručni ispit engleskog jezika.

Razina ispita: srednja = B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Učenje za PET ispit unaprijedit će vaše znanje engleskog jezika te ćete moći komunicirati na putovanjima ili u poslovnim situacijama u kojima se susrećete s govornicima engleskog jezika.

Kako biste položili ispit trebali biste moći:

 • izraziti što volite i ne volite te o tome razgovarati s drugima
 • razumjeti govorena i pismena priopćenja i upute
 • napisati privatno pismo ili praviti bilješke na sastanku ili tijekom diskusije.

3. First Certificate in English (FCE), FCE kvalifikacija dokazuje da možete govoriti i pisati na engleskom jeziku dovoljno dobro da radite ili studirate u okolini koja govori engleskim jezikom.

Razina ispita: viša srednja = B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Za FCE ispit trebali biste se pripremati ukoliko želite raditi na radnom mjestu na kojem se govori engleskim jezikom, živjeti u zemlji engleskog govornog područja ili pohađati pripremni tečaj za fakultet na engleskom jeziku.

Kako biste položili ispit trebali biste moći:

 • pisati kratke izvještaje i elektronska pisma
 • objasniti ideju ili voditi detaljnu raspravu na engleskom jeziku
 • razumjeti engleski jezik na televiziji i u novinama.

4. Certificate in Advanced English (CAE), CAE kvalifikacija dokaz je da engleski jezik kandidata zadovoljava standarde koji se očekuju od profesionalnog poslovnog čovjeka ili preddiplomskog studenta.

Razina ispita: napredna = C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

CAE bi trebali polagati kandidati koji žele dokazati poslodavcima ili sveučilištima kako mogu samouvjereno komunicirati na engleskom jeziku u profesionalnim ili zahtjevnim akademskim situacijama. Kako biste položili ispit trebali biste moći:

 • pisati složene izvještaje i elektronička pisma te praviti bilješke na sastancima i predavanjima
 • održavati prezentacije o kompliciranim idejama na engleskom jeziku
 • razumjeti različite vrste tekstova, od fikcije do članaka u novinama s opisima različitih stajališta.

5. Certificate of Proficiency in English (CPE), CPE kvalifikacija dokaz je da ste savladali engleski jezik i da ga tečno možete koristiti u zahtjevnim istraživačkim, akademskim i profesionalnim situacijama. Ovo je najviša Cambridge English kvalifikacija.

Razina ispita: iskusna = C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

CPE bi trebali polagati kandidati koji poslodavcima žele dokazati da mogu upotrebljavati engleski jezik na razini visokog rukovodećeg osoblja i kandidati koji žele studirati na poslijediplomskoj ili doktorskoj razini na sveučilištima koja koriste engleski jezik.

Da biste položili ispit trebali biste moći:

 • razumjeti gotovo sve što čujete ili pročitate na engleskom jeziku
 • upotrebljavati i razumjeti formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • pregovarati, argumentirati i raspravljati o istančanim pitanjima složenih tema.
dinamika: 2×3
satnica: a) 60 šk.sati   b) 30 šk.sati
ukupno trajanje: a) 10 tjedana      b) 5 tjedana
cijena: a) 2.250,00 kn (3x750kn)  b) 1.125,00 kn (3×375 kn)

 

II. POSLOVNI ENGLESKI (Business English Certificate-BEC)
1. BEC Preliminary – Prvi je u seriji od tri Cambridge English poslovna certifikata. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će poslodavcima da možete komunicirati na engleskom jeziku u praktičnim, svakodnevnim poslovnim situacijama. Iste je razine kao Cambridge English: Preliminary (PET), ali je usmjerena na poslovni engleski jezik.

Razina kompetencije: srednja = B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele unaprijediti znanje engleskog jezika zbog svoje poslovne karijere. Učenje za BEC Preliminary ispit pružit će vam dobre temelje u jezičnim vještinama koje su vam potrebne za rad u međunarodnom poslovanju.

Da biste položili ispit trebali biste pokazati sposobnost:

 • praćenja kratkih telefonskih razgovora ili rasprava o općem poslovanju
 • raspravljanja o praktičnim poslovnim zadacima kao što su naručivanje ili odgovaranje na opće upite
 • pisanja kratkih činjeničnih poslovnih ili elektronskih pisama.

2. BEC Vantage – Drugi je u seriji od tri Cambridge English poslovna certifikata. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će da možete komunicirati na engleskom jeziku u poslovnom okruženju. Iste je razine kao kvalifikacija Cambridge English: First (FCE), ali je usmjeren na poslovni engleski jezik.

Razina kompetencije: viša srednja = B2  prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele dokazati svojim poslodavcima da je njihovo znanje engleskog jezika dovoljno dobro za rad u poslovnom okruženju koje komunicira na engleskom jeziku. Učenje za BEC Vantage doprinijet će vašem samopouzdanju, kao i vještinama na engleskom jeziku koje su vam potrebne da biste uspjeli u međunarodnom poslovanju.

Kako biste položili ispit trebali biste pokazati sposobnost:

 • razumijevanja značenja poslovnih izvještaja i pisama
 • izražavanja mišljenja ili održavanja rasprave o činjeničnim pitanjima
 • održavanja kratke pripremljene prezentacije i pisanja kratke ponude.

3. BEC Higher – Posljednji je ispit u seriji od tri Cambridge English poslovna certifikata. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će da možete sa sigurnošću komunicirati na engleskom jeziku u poslovnom okruženju. Iste je razine kao Cambridge English: Advanced (CAE),  ali je usmjerena na poslovni engleski jezik.

Razina kompetencije: napredna = C1  prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele razviti profesionalnu razinu vještina na engleskom jeziku. Stjecanje kvalifikacije BEC Higher dokaz je poslodavcima da kandidati mogu učinkovito djelovati u zahtjevnom poslovnom okruženju koje komunicira na engleskom jeziku. Da biste položili ispit trebali biste pokazati sposobnost:

 • aktivnog sudjelovanja u poslovnim sastancima izražavanjem svojih mišljenja i argumentiranjem svojeg gledišta
 • razumijevanja većine poslovnih izvještaja i dopisivanja
 • pisanja detaljnih poslovnih prijedloga i pisama.

Svi se ispiti poslovnog engleskog jezika sastoje od tri dijela. Testovi čitanja i pisanja te slušanja polažu se istog dana. Postoji mogućnost da se test govorenja održi drugog dana. Test govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednog ili dva ispitna kandidata.

Izvor: British Council

dinamika: 2×3
satnica: a) 60 šk.sati   b) 30 šk.sati
ukupno trajanje: a) 10 tjedana      b) 5 tjedana
cijena: a) 2.250,00 kn (3x750kn)  b) 1.125,00 kn (3×375 kn)

.

.III. ENGLESKI JEZIK PRAVNE I FINANCIJSKE STRUKE

Kako biste stekli međunarodno priznat certifikt znanja engleskog jezika potreba za rad u međunarodnom pravu, međunarodnim financijama i računovodstvu možete polagati dva ispita:

1. International Legal English Certificate (ILEC). Ova kvalifikacija poslodavcima dokazue da posjedujete neophodne napredne vještine u engleskom jeziku za uspješan rad u međunarodnom pravu.

Razina kompetencije: napredna = B2 i C1  prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Ispit bi trebali polagati kandidati koji trenutačno rade ili bi željeli raditi u međunarodnom pravu. Polaganja ILEC ispita dokaz je poslodavcima da možete učinkovito djelovati u pravnom okruženju koje komunicira na engleskom jeziku.

Kako biste položili ispit trebali biste moći:

 • čitati i razumijevati ugovore, statute i pravna mišljenja
 • razumijevati i sudjelovati u pravnim raspravama i prezentacijama, ili praviti bilješke
 • pisati pravna pisma, memorandume i ponude.

2. International Certificate in Financial English (ICFE). Ova kvalifikacija dokazuje poslodavcima da posjedujete neophodne napredne vještine u engleskom jeziku za uspješan rad u međunarodnim financijama ili računovodstvu.

Razina kompetencije: napredna = B2 i C1  prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Ispit bi trebali polagati kandidati koji trenutačno rade ili bi željeli raditi u međunarodnim financijama ili računovodstvu. Polaganja ispita ICFE dokaz je poslodavcima da možete učinkovito djelovati u financijskom okruženju koje komunicira na engleskom jeziku.

Kako biste položili ispit trebali biste pokazati sposobnost:

 • aktivnog sudjelovanja u poslovnim sastancima uz iskazivanje vlastitih mišljenja ili argumentiranje svog gledišta
 • razumijevanja financijskih i poslovnih izvještaja na teme kao što su procjena rizika, korporativno upravljanje, bankarstvo te spajanje i preuzimanje
 • pisanja detaljnih poslovnih prijedloga i pisama.

Izvor: British Council

dinamika: 2×3
satnica: a) 60 šk.sati   b) 30 šk.sati
ukupno trajanje: a) 10 tjedana      b) 5 tjedana
cijena: a) 2.250,00 kn (3x750kn)  b) 1.125,00 kn (3×375 kn)

.

.IV. IELTS (International English Language Testing System)

IELTS je vodeći međunarodni ispit engleskog jezika namijenjen onima koji žele raditi, steći imigracijsku vizu za Australiju, Novi Zeland, Kanadu i Ujedinjeno Kraljevstvo, završiti srednjoškolsko obrazovanje (General Training Module) ili studirati na dodiplmskom i postdiplomskom studiju (Academic Module) u zemljama engleskog govornog područja. Službeno ga priznaje više od 9000 organizacija u 140 zemalja svijeta, između ostalog i  većina akademskih institucija u Australiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi i Novom Zelandu te više od 3000 akademskih institucija u SAD-u.

Datume održavanja ispita u organizaciji British Councila pronađite ovdje.

dinamika: 2×3
satnica: a) 60 šk.sati   b) 30 šk.sati
ukupno trajanje: a) 10 tjedana      b) 5 tjedana
cijena: a)  2.250,00 kn (3x750kn)  b) 1.125,00 kn (3×375 kn)