Ovaj je tečaj namijenjen onima koji  u izrazito kratkom vremenskom roku žele steći određeno znanje željenog jezika i tako se što bolje pripremiti za poslovne ili privatne izazove u zemlji ili inozemstvu.

Grupe su izrazito male (3-6 polaznika), rad je individualiziran i intenzivan budući da se radi dinamikom od 2 školska sata 5 puta tjedno (od ponedjeljka do petka) s naglaskom na komunikaciji.

Intenzivni dvotjedni tečaj možete pohađati u pet ciklusa – u ukupnom trajanju od deset tjedana.