Konverzacijski tečaj namijenjen je osobama koje žele proširiti svoj vokabular, poboljšati izgovor uvježbavajući pritom i gramatiku, a prvenstveno steći sigurnost i izgubiti strah od komunikacije na stranom jeziku.

Komunikacijske vještine usavršavaju se razgovorom o različitim temama (društvo, glazba, sport, moda, kulinarstvo, politika…).

Naglasak je na oslobađanju u jezičnom izražavanju. Cilj je omogućiti  što više situacija u kojima će se slušati i prakticirati  komunikacija na stranom jeziku.

Konverzacijski tečajevi organiziraju se za razine znanja B1-C2.

Dinamika: 1×2 ili 2×2 šk. sata tjedno
Trajanje: 30 šk.sati
Trajanje ciklusa: 4 ili 2 mjeseca
Cijena:
  • 1.200,00 obročno
  • 1.080,00 kn (10% popusta)
  • 840.00 (30% popusta)