Potrebna vam je potvrda o znanju jezika, ali ne želite pohađati tečaj?

U Kreativi vam omogućujemo polaganje testa i ishodovanje potrebne diplome u skladu sa stupnjevima Vijeća Europe.

Organiziramo pojedinačna i grupna testiranja za građanstvo i tvrtke.

Testira se znanje općeg jezika, a za poslovne korisnike prema potrebi organiziramo i testiranje jezika struke.

Test se sastoji od pismenog i usmenog dijela i traje 90 min.

Pismeni dio testa sastoji se od: gramatičkog dijela i sastavka na zadanu temu.

Usmeni dio testa sastoji se od: razgovora, razumijevanja odslušanog teksta, čitanja i prijevoda teksta (sa stranog jezika na hrvatski).

Diploma se izdaje istoga ili najkasnije sljedećeg dana.

Testiranja se vrše uz prethodnu najavu.

Cijena: 350,00 kn (popust kod grupnih testiranja)

………nezaposleni popust 10%