Tečajevi za tvrtke

Suvremeno tržište rada  zahtjeva poznavanje stranog jezika, ponekad i njih nekoliko. Osobama koje su aktivne u poslovnom svijetu od posebne je važnosti specifična terminologija poslovnog jezika.

Kreativa stoga organizira grupne i individualne tečajeve stranih jezika za poduzeća, obrte, državne institucije… Prema potrebi i željama klijenta organiziramo tečaj općeg i poslovnog jezika.

Ovi su programi prilagodljivi kako u dinamici izvođenja nastave tako i u samom trajanju pojedinog stupnja, programu i cijeni.

Nastava se može odvijati u prostorima Kreative i u prostorima klijenta.

Grupni tečaj

Za poslovne subjekte organiziramo tečaj općeg i poslovnog stranog jezika.

Budući da vokabular koji se usvaja na općim tečajevima stranog jezika ne pokriva u dovoljnoj mjeri poslovnu komunikaciju (npr. prezentacije, telefoniranje, pisanje e-pošte, formalno ophođenje sa klijentima i sl.), ukazala se u novije vrijeme potreba za podučavanjem poslovnog stranog jezika na kojem se usvajaju upravo gore spomenute specifičnosti te karakterističan poslovni vokabular i/ili vokabular struke.

Sadržajem, dinamikom i tempom tečaj ćemo prilagoditi konkretnim potrebama vašeg poslovanja, a u skladu s pravilima struke.

Ova vrsta programa namijenjena je tvrtkama, državnim institucijama, obrtima i sl. koji imaju potrebu za usvajanjem specifičnog znanja i vokabulara struke te je i rad usmjeren razvijanju upravo  tih vještina.

Specifičnost ovog programa je prilagodljivost pa se tako prema potrebama polaznika u nastavi mogu uvježbavati konkretne situacije (pismene, usmene) te koristiti i konkretni materijali (dopisi, ugovori i sl.) s kojima se polaznici svakodnevno susreću u svom poslovnom okruženju.

Dinamika: po dogovoru
Lokacija: po dogovoru u našem prostoru ili prostoru klijenta
Trajanje: po dogovoru
Cijena: po dogovoru, ovisno o broju sati i broju polaznika

Individualni tečaj

Individualni je tečaj idealan za one koji se zbog poslovnih obaveza, tjednog rasporeda te ostalih specifičnih situacija ne mogu uključiti u grupni tečaj.

Ovakav tečaj može izgledati kao standardan opći tečaj (programski i trajanjem) ili se prema Vašim potrebama može izraditi posebno krojeni nastavni program koji je dinamikom, trajanjem i programom,odnosno temama i sadržajem prilagođen Vašim interesima i potrebama.

Tečajevi se održavaju u terminu i prostoru (klijenta ili škole) prema dogovoru. Sat je moguće i otkazati pa dogovoriti u nekom drugom terminu.

Dinamika: po dogovoru
Lokacija: po dogovoru u našem prostoru ili prostoru klijenta
Trajanje: po dogovoru
Cijena: 180,00 kn/šk.sat