Kreativina škola stranih jezika omogućuje djeci osnovnoškolcima učenje stranog jezika.

U nastavi se koriste međunarodno priznati udžbenici poznatih izdavača odgovarajućeg stupnja, ali i dodatni materijali koji olakšavaju svladavanje jezika, a samu nastavu čine zanimljivijom i dinamičnijom.

U sklopu jezičnog programa djeca mogu učiti sljedeće jezike:

• engleski
• njemački
• talijanski
• francuski

  • španjolski NOVO! 

Za ostale jezike molimo kontaktirati nas.

Izdajemo potvrdu o pohađanju tečaja za potrebe osnovne škole, a na kraju školske godine i položenog ispita izdajemo certifikat o položenom stupnju.

U cijene nisu uključeni udžbenici. Uključen je dodatni materijal, završno testiranje i potvrda o završenom stupnju u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

Nastava u grupi:

Dinamika: 2×1 i 1×2  školska sata tjedno
Ukupna satnica: 63-67

Nastava se odvija u malim grupama.

Poluindividualna i individualna nastava:

Dinamika: prema dogovoru
Lokacija: u prostorima Kreative ili u prostoru polaznika
Cijena: (za veći broj sati moguć popust, kontaktirati za ponudu)
U nastavi se koristi obilje didaktičkog materijala. Kod mlađe djece su još uvijek igra, pjesma, pokret i likovni izraz među osnovnim nastavnim metodama.

Intenzivira se stvaranje rečenica, uvježbavaju se kratke dramatizacije (igranje uloga) i razgovori na stranom jeziku (pitanja-odgovori). Sustavno se radi na ovladavanju temeljnih jezičnih vještina-čitanje, pisanje, razumijevanje i govor.

Vokabular i jezične strukture kontinuirano se nadopunjuju.

Djeci koja u svojim školama već uče neki strani jezik, u sklopu našeg programa mogu  u opuštenoj atmosferi produbljivati i utvrđivati svoja znanja, upotpunjivati i širiti vokabular i jezične strukture ili  ih, ako su početnici, učiti iz temelja.

Naglasak je na oslobađanju djece u jezičnom izražavanju te na poticanju motivacije za učenjem. Cilj je omogućiti djeci što više situacija u kojima će slušati komunikaciju na stranom jeziku te stvoriti što više prilika u kojima se od djeteta zahtijeva uspostavljanje komunikacije na stranom jeziku, bez prisile.

-ENGLESKI JEZIK-NOVO!

Od šk.god. 2016./17. naša škola u suradnji s organizacijom British Council organizira ispite Cambridge Young Learners. 

Osmišljeni tako da ocjenjuju vještine u engleskom jeziku djece u dobi između sedam i dvanaest godina, Cambridge English ispiti za mlade učenike dostupni su na tri jezične razine: Starters, Movers, Flyers. Ovi ispiti potiču djecu na učenje prateći njihov napredak.

Svrha ovih ispita nije da kandidate strogo ispita, nego da ih potakne na učenje i napredovanje te korištenje jezika; svi kandidati dobivaju certifikat-nagradu za svoj trud, a uspjeh im je naznačen brojem Cambridge “grbića” na certifikatu.

Više

Stupnjevi znanja stranog jezika prema Vijeću europe za učenike od 1.-8. razreda osnovne škole

Jezična mapa za djecu