Kreativina škola stranih jezika omogućuje djeci, vrtićancima (od 3. godine pa do polaska u školu) učenje stranog jezika.
Osnovna metoda rada u ovom programu za djecu vrtićke dobi je – igra (ples, gluma, pjesmice, brojalice, likovni izraz).
Rad se odvija u manjim grupama pa je moguć individualan pristup svakom djetetu.
U sklopu jezičnog programa dijete može učiti sljedeće jezike:
.
 • engleski
 • njemački
 • talijanski
 • francuski
 • španjolski NOVO!

Za ostale jezike molimo kontaktirati nas.

Dinamika: 2×45
Ukupno sati: min. 63-67
Cijena: više ovdje  Cjenik
.
.
OPĆENITO O SATU STRANOG JEZIKA U VRTIĆKOJ DOBI
Kroz igru se strani jezik ne uči (kao u školskim klupama), već usvaja (poput materinskog jezika u obiteljskom okruženju). Usvajanje jezika na taj način za dijete predstavlja izvor zabave i sreće pa ga ono bolje uči i trajno sprema u svoje pamćenje (poput riječi iz materinskog jezika).

Satovi stranog jezika su dinamični, aktivni i sastavljeni od više aktivnosti (izmjenjuju se svakih 5-10 minuta) kako bi se djeca stimulirala sa što više jezičnih situacija te kako bi im se zadržala pažnja.

Dijete u ovoj dobi uči cijelim tijelom pa se i učenje stranog jezika odvija kroz gestikulacije i kretnje pri čemu se uz svaku gestu ili kretnju veže određeni pojam i tako ga dijete lakše usvaja. Koristimo obilje slikovnog materijala, ali i „konkretnih“ predmeta, npr. kad učimo voće, učiteljica na sat donosi razne vrste voća, itd.

U ovoj dobi djeca nauče osnovni vokabular (brojevi, boje, hrana, životinje, dijelovi tijela, igračke, odjeća, godišnja doba, tematski vokabular-Božić, Uskrs i sl.), osnovne jezične strukture (ja sam… imam… ovo je… mogu…).

Cilj je osloboditi djecu u izražavanju i motivirati ih za učenje stranog jezika.

CILJEVI RANOG UČENJA STRANOG JEZIKA:

 • razvoj kreativnih i kognitivnih sposobnosti djeteta
 • izgrađivanje jezičnih temelja za daljnje učenje stranog jezika
 • usvajanje izvornog izgovora, tečnijeg ritma jezika i intonacije
 • stvaranje samopouzdanja pri daljnjem učenju i upotrebi stranog jezika
 • olakšavanje učenja stranog jezika u kasnijoj životnoj dobi
 •  razvoj vještine slušanja i pamćenja
 •  razvoj čitalačkih sposobnosti
 • bolje usvajanje materinskog jezika
 • razvijanje svijesti o postojanju drugačijih ljudi, jezika i kultura
 • priprema djece za mnogobrojne prilike i mogućnosti koje im nosi budućnost
 • poticanje motiviranosti za usvajanjem novih sadržaja što pospješuje daljnji odgoj i obrazovanje djeteta

Pročitajte naše objave o prednosti učenja stranog jezika u najranijoj dobi:

Malo dijete i strani jezik