Learn-Foreign-LanguageDraga djeco, provjerite svoje znanje stranog jezika!

Bilježite napredak u učenju stranog jezika, isprintajte tablicu i stavljajte kvačice u kućicu s desne strane kada smatrate da ste savladali lijevo opisana znanja.

Stupnjeve je definiralo Vijeće Europe i odnose se na učenje stranog jezika od 1. – 8. razreda osnovne škole.

 

SLUŠANJE

Pripremni stupanj (Breakthrough)
A1 Razumijem poznate riječi i najosnovnije fraze ako sugovornik govori polako i razgovjetno.
Razumijem nekoliko poznatih riječi i fraza, npr. upute učitelja, nekoliko riječi i fraza u pjesmi ili pjesmici, dane u tjednu, boje ili brojeve …
Razumijem niz poznatih fraza, npr. osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i školu …
Razumijem glavne poruke kratkih odlomaka, npr. kratkih pjesmica ili pjesmama, telefonskih poruka, najava ili vremenske prognoze …
Temeljni stupanj (Preliminary)
A2 Razumijem fraze i najčešće upotrebljavane riječi osobnog značaja i iz područja svakodnevice te osnovno značenje kratkih i jasnih, jednostavnih poruka i najava.
Razumijem osnovno značenje i neke pojedinosti kratkog izgovorenog teksta, npr. rečenice koje opisuju što ljudi imaju na sebi, što rade, neku najavu ili poruku…
Razumijem osnovno značenje i osnovne stavove (npr. sviđa mi se/ne sviđa mi se) dužeg izgovorenog teksta, npr. kad djeca govore što im se sviđa, a što im se ne sviđa, opise  ljudi, što imaju na sebi…
Razumijem izgovoreni tekst o prošlim ili budućim zbivanjima, npr. kada netko spominje pojedinosti o tome što je radio/la na godišnjem odmoru ili za vikend; telefonsko dogovaranje sastanka s nekime; razgovor o planovima za vikend…
Prijelazni (Intermediate)
B1 Razumijem osnovno značenje jasnog standardnog govora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem u slobodno vrijeme i u školi. Razumijem  osnovno značenje mnogih radijskih ili televizijskih emisija o temama koje me zanimaju ako su iskazane dosta polako i razumljivo.
Razumijem duže iskaze i prepoznajem nečije stajalište, npr. video ili audio zapis kojeg smo dobili iz partnerske škole …
Razumijem iskaze uključujući i neki nepoznati materijal iz kojeg mogu razabrati stavove i emocije, npr. priču u kojoj su neke riječi i fraze nepoznate…
Razumijem suštinu niza izvornih iskaza. U stanju sam napraviti detaljan usmeni ili pismeni sažetak zadanog teksta., npr. radijske ili televizijske emisije na temu koja me zanima …

 

GOVOR I RAZGOVOR

Pripremni stupanj (Breakthrough)
A1 Koristim jednostavne fraze i rečenice. U stanju sam voditi jednostavan razgovor, postavljati pitanja i davati odgovore na postavljena pitanja.
Znam reći / ponoviti nekoliko riječi i kratkih jednostavnih fraza, npr. reći kakvo je vrijeme; pozdraviti nekoga; imenovati predmete u učionici
Znam odgovarati na jednostavna pitanja i dati osnovne informacije, npr. o vremenu, gdje živim; imam li braće i sestara, ljubimca…
Znam postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja i razgovarati o svojim interesima, npr. sudjelovati u razgovoru o svojoj okolini i svojim interesima; sudjelovati u ispitivanju o ljubimcima ili omiljenoj hrani; razgovarati s prijateljem o tome što volim raditi, obući…
Temeljni stupanj (Preliminary)
A2 Sposoban/na sam održati kratak, pripremljen govor, npr. opisati sliku ili ljude, svoju školu, dom i  sudjelovati u jednostavnim razgovorima o poznatim temama
Mogu sudjelovati u jednostavnim razgovorima i izraziti svoje mišljenje, npr. s prijateljem/icom iz para  raspravljati o slici opisujući boje i oblike te reći sviđa li mi se slika ili ne; tražiti i davati smjernice, raspravljati o domu, ljubimcima, hrani…  
Sposoban/na sam održati kratak, pripremljen govor na temu po mom izboru, uključujući i izražavanje vlastitog mišljenja, npr. govoriti o poznatoj temi, opisati sliku ili prepričati dio priče, održati prezentaciju u razredu
Sposoban/na sam održati kratak, pripremljen govor na temu po mom izboru te pritom izraziti vlastito mišljenje i odgovarati na jednostavna pitanja o tome, npr. govoriti o svom razredu i školi, postavljati i odgovarati na pitanja o omiljenom sportu ili priči
Prijelazni (Intermediate)
B1 Sposoban/na sam se nepripremljen/a uključiti u razgovor o svakodnevnim stvarima.  Sposoban/na sam ispričati priču i opisivati što sam radio/la i što ću raditi, obrazlažući pritom svoja mišljenja i planove.
Sposoban/na sam odgovarati na jednostavna, unaprijed nepoznata pitanja u razgovoru ili nakon prezentacije, npr.o televizijskoj ili radijskoj  emisiji, svakodnevnim temama, priči koju sam pročitao/la ili čuo/la
Znam ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te izreći svoje mišljenje, npr. filma koji sam nedavno pogledao/la ili knjige koju sam pročitao/la …
Sposoban/na sam sudjelovati u raspravi te pritom izražavati i obrazlagati vlastita mišljenja i ideje, npr. o temi o kojoj smo raspravljali u razredu, o knjizi, filmu ili televizijskoj emisiji …

 

ČITANJE

Pripremni stupanj (Breakthrough)
A1 Razumijem poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice.
Prepoznajem i čitam nekoliko poznatih riječi i fraza, npr. iz priča ili pjesmica, natpise o poznatim predmetima, datum, vrijeme…
Razumijem poznate napisane rečenice, npr. jednostavne rečenice, rečenice o vremenu, jednostavne opise predmeta, nečiji opis ljubimca…
Razumijem osnovno značenje/osnovna značenja kratkog odlomka napisanog čitkim rukopisom, npr. vrlo jednostavna poruka na razglednici ili u e-mailu
Temeljni stupanj (Preliminary)
A2 Sposoban/na sam čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove te pronaći potrebne informacije i u dužim tekstovima poput jednostavnih poruka, priča ili internetskih tekstova.
Razumijem osnovno značenje i neke detalje kratkog pisanog teksta, npr. tri do četiri rečenice s informacijama o prijatelju (s društvenih mreža); opis nečijeg dana u školi…
Razumijem osnovno značenje i jednostavno mišljenje (npr. sviđanje i nesviđanje) dužeg pisanog teksta, npr. razglednice ili pisma prijatelja (“penpal“ prijatelja), pisanog prikaza školskog života, poezije ili dijela priče …
Razumijem duže tekstove i razlikujem sadašnje, prošle ili buduće događaje, npr.  pripovijetku; opis nečijeg dana; pismo u kojem netko opisuje osobu ili mjesto, izlet
Prijelazni (Intermediate)
B1 Razumijem izvorne tekstove o temama koje me zanimaju i opise događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima ili e-mailovima
Razumijem duže tekstove i prepoznajem nečije stajalište, npr. duži e-mail ili pismo…
Razumijem tekstove koji sadržavaju i neke nepoznate riječi iz kojih sam u stanju razabrati stav i emocije. npr. tekstove o svakodnevnom životu u drugoj zemlji, pismo iz časopisa…  
Razumijem širok raspon izvornih tekstova. Sposoban/na sam iznijeti usmeni ili pisani sažetak ili prijevod određenog teksta. npr. internetskog teksta o temama o kojima učim na drugim predmetima u školi, priče ili članka iz časopisa…

PISANJE

Pripremni stupanj (Breakthrough)
A1 Znam napisati kratku, jednostavnu razglednicu ili poruku e-pošte. Znam pisati jednostavne informacije o sebi.
Znam napisati ili prepisati jednostavne riječi ili simbole, npr. osobne informacije, gdje živim, koliko imam godina, brojeve, boje i predmete …
U stanju sam napisati dvije ili tri kratke rečenice i upisati odgovarajuće riječi u jednostavnu tablicu, npr. listu za kupovinu, čestitku u e-mailu ili na razglednici
Znam napisati dvije ili tri kratke rečenice koristeći pomoćni materijal/u paru uz pomoć prijatelja, npr. razglednicu, jednostavnu bilješku ili poruku, „osobnu iskaznicu“…
Temeljni stupanj (Preliminary)
A2 Znam pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Znam napisati jednostavno, osobno pismo ili poruku e-pošte.
Znam napisati kratak tekst o poznatoj temi koristeći pomoćni materijal/ u paru uz pomoć prijatelja, npr. tri do četiri rečenice za zidni plakat; jednostavnu poruku e-pošte …
Znam napisati kratak tekst o nizu svakodnevnih tema, npr. tri do četiri rečenice o sebi, nekoj priči ili slici; poruku koja sadržava tri ili četiri rečenice; razglednicu ili čestitku…
Znam napisati jednostavan tekst, npr. pismo u kojem dajem ili tražim informacije, npr. o godišnjem odmoru, hobijima, izletima, mjestu u kojem živim…
Prijelazni (Intermediate)
B1 Znam napisati jednostavan tekst o temama koje su mi poznate i ulaze u moje područje interesa. Znam, također, napisati osobno pismo i e-mail u kojima opisujem svoja iskustva i doživljaje.
Znam napisati tekst, npr. izvješće ili pismo,izražavajući jednostavna mišljenja i/ili stajališta, npr. kratak opis priče, filma ili televizijske emisije, uključujući i svoje mišljenje…
Znam pisati formalne i neformalne tekstove odgovarajućim stilovimanpr. pismo u kojem tražim određeni proizvod za kupnju ili podatke o nekom području…
Znam precizno izraziti ideje odgovarajućim stilom o čitavom nizu tema, npr. koristeći niz glagolskih vremena i prilagođavajući jezične strukture i vokabular koji sam ranije naučio/la…

 

Stupnjevi znanja stranih jezika